Energetický management

3FFICIENCY Vám zajistí prostor potřebný k tomu, abyste se mohli soustředit na svůj hlavní předmět podnikání. Díky našemu energetickému controllingu získáte transparentní přehled o energetické spotřebě a můžete bezodkladně zavést opatření pro snížení nákladů na energie. Dále provedeme optimalizaci Vašich nákupů energie díky výběrovým řízením a vyjednání nových smluv s dodavateli.

Nabízíme následující služby týkající se energetického managementu:

  • Optimalizace Vašich smluv s dodavateli energií
    • Výběrová řízení, popř. nákup energií na burze
    • Vyjednání smluvních podmínek
  • Průběžný energetický controlling a nastavení provozu měřících zařízení
  • Účetní kontrola ohledně smluvních podmínek, daňově-právních aspektů a dodávaného množství
  • Vyhotovení energetického reportingu na základě údajů z měřících zařízení
  • Neustále monitorování cen na trhu